Tag Archives: เเนวเกมส์เเฟนตาซี

เกมส์ สล็อต น่าเล่น Third Prince

เกมส์ สล็อต น่าเล่น Third Prince

สล็อต ความศรัทธาตามแบบของคนจีน สัญลักษณ์รูปภาพ รวมทั้งไอคอน ในตัวเกม สล็อต นั้นจะประกอบด้วย ดอกบัว เจ้าแม่กวนอิม กำไลหยก ที่คาดผม ตัวหนังสือ J K A Q เลข 10 9 สัญลักษณ์พวกนี้สื่อความหมายรวมทั้งความศรัทธาตามแบบของคนจีนทั้งหมดเลยดังเช่นว่า เจ้าแม่กวนอิม พระแม่กวนอิมเป็นพระโพธิสัตว์ ของพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจาก พระสูตรมหายานในประเทศอินเดีย โดยประสมประสานกับความเชื่อถือดั้งเดิมของคนจีน คือตำนานเรื่องพระธิดาเมี่ยวซ่าน จนถึงทำให้เกิดเป็นพระโพธิสัตว์กวนอิมตามที่เห็นในขณะนี้ เพื่อสื่อถึงความสุภาพอ่อนโยน ความเมตตากรุณาปราณี ทั้งนี้คนที่เชื่อถือพระแม่กวนอิม ตามความศรัทธาจะไม่บริโภคสัตว์ใหญ่ ดังเช่นว่าเนื้อวัวและเนื้อควาย